Изпълнение на строителство на сграда Блок 57, ж.к. Лагера, гр. София

Вид СМР: доставка и монтаж на хидроизолация и нетъкан геотекстил.

Изпълнение: 2016г.

Позиция: Подизпълнител