Бентонитови хидроизолации
Геоклетки
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геотекстили
Дренажни продукти от ПП
Мрежа от ПЕВП и дренажен геокомпозит с 1 и 2 слоя геотекстил
Геосинтетични и кокосови мрежи