Жилищен комплекс "Герман апартментс"

 

 

Жилищен комплекс "Герман апартментс" - Обект в изпълнение 2019-2020 г. с  Акт 15 от 28.07.2020 г.

 

 

Изпълнение на строителство на сграда Блок 57, ж.к. Лагера, гр. София

Вид СМР: доставка и монтаж на хидроизолация и нетъкан геотекстил.

Изпълнение: 2016г.

Позиция: Подизпълнител