Хидроизолационните битумни шингли са на основата на стъклен воал и оксидирана битумна смес.

Предназначени са за изпълнение на хидроизолации на покриви.
Армировката на шинглите е от усилен стъклен воал.
Горната им повърхност е покрита със слой от оцветени минерални шисти.
Доставят се в различни цветове и форми – прави, пчелна пита и боброва опашка.

ПараметриЕд.МяркаСтойност
Дебелина мм 3,3 ±0,2
Ед. тегло г/м2 5500
Якост на опън N/5 см 800
Относително удължение % 3,5
Точка на омекване °С 105
Ширина мм 333±3
330±3
300±3
Дължина мм 1000±3