• Битумер

БИТУМЕРЪТ е емулсия за грундиране, съдържаща анионна и катийонна формула.

Използва се като:

  • грунд при апликация на хидроизолационни мембрани
  • срещу влага по стени на мазета и сутерени
  • за приготвяне на битумни защитни разтвори
  • за предпазване на водопроводни тръби или други метални повърхности от корозия под и над земното ниво

СвойстваЕд. мяркаСтандартРезултат от анализа
Плътност g/cm? TS 113 0.980 - 1.040
Съдържание на вода % TS 113 45 - 55
Утайка при изпаряване % TS 113 45 - 55
Съдържание на пепел на утайката % TS 113 0 - 20
Огнеустойчивост - TS 113 устойчив
Устойчивост на асфалтовия слой след полагането часове TS 113 24 часа (max)
Топлинен тест (при 100±3?С) - TS 113 Няма утайки, течове, шупли

Добавка: Чиста вода в съотношение 1:1.
Разходна норма на готовия разтвор: 0.400 kg/m2.