Съоръжение за депониране на отпадъци на Ей И Ес Марица-Изток 1, Клетка 3 - 23 дка
Вид СМР: Монтаж на доставен от Гимекспорт дренажен геокомпозит.

Техническа и биологична рекултивация на Клетка 3 от Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I Eтап - 23 дка
Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали
Вкл, Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП,
Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води 

Депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци в гр. Пещера - 15 дка
Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геоклетки,
Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води 

Дeпo за неопасни отпадъци с. Шишманци, Община Раковски – Клетка 3 – 42 дка
Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали
Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил ПП, Геоклетки, Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води 

Лагуна в с. Вълчин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил ПП 

Лагуна в с. Ситово, обл. Силистра
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил ПП  

Съоръжение за депониране на отпадъци на Ей И Ес Марица-Изток 1, Клетка 3 - 39 дка 
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Нетъкани Геотекстил ПП 

Съоръжение за депониране на отпадъци на Ей И Ес Марица-Изток 1, Клетка 4 - 23 000 м3 
Вид СМР: Доставка на промита речна баластра за дренаж.

ТЕЦ на Ей И Ес -3С Марица-Изток 1
Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали
Вкл. Геомембрана ПЕВП