Доставка на фуги и лагери 2022

АМ Хемус виадукт при км 33+910 – дясно платно
Доставка на еластомерни лагери тип В и F
Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HMD160 

АМ Хемус виадукт при км 34+220 – дясно платно
Доставка на еластомерни лагери тип В, D и F
Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 100  

Съоръжение при км 14+383, обект Модернизация на път I-8 "Калотина - СОП"  от км 7+400 до км 15+500
Доставка на еластомерни лагери тип F

Път II-18, Софийски Околовръстен Път, Естакада на ул. Бистришко шосе

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 80

Пътен надлез с. Черноград и пътен надлез с. Тополица
Доставка на еластомерни лагери тип В и F

Път III-559
Доставка на еластомерни лагери тип В

Транспортен мост над река “Голяма река“, гр. Мадан
Доставка на еластомерни лагери тип В 

Мост над р.Черна, гр. Смолян
Доставка на еластомерни лагери тип В

ПСОВ – гр. Сливен
Доставка на еластомерни лагери тип В