Доставка на фуги и лагери 2019

АМ Струма, Лот 3.1, мостово съоръжение при Тунел „Железница“ от км 366+000 до км 366+720
Вид СМР:  доставка на еластомерни лагери – тип В и тип F

Път I -1 Видин – София – Благоевград - Кулата, при км 62 + 700
Вид СМР: доставка на еластомерни лагери – тип В 

АМ Струма, Лот 3.1, реконструкция на 2 мостови съоръжения
Вид СМР:  доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX 

Път I -8 Калотина – Софийски Околовръстен път, участък: Калотина-Сливница
Вид СМР: доставка на еластомерни лагери – тип В