Доставка на фуги и лагери 2021

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-1 "ВИДИН - БОТЕВГРАД“ УЧАСТЪК ОТ КМ. 33+400 ДО КМ. 47+000 ( МАКРЕШ–БЕЛА)

Доставка на еластомерни лагери тип В

 

СОП в участъка от км 35+260 до км 41+340

Доставка на еластомерни лагери тип В

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 80, AR-EX HS 100

 

АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 80, AR-EX HMD160

Доставка на eластомерни лагери тип В, Е и F

 

АМ Хемус, ПВ Каленик, Виадукт на км 120+800

Доставка на еластомерни лагери тип В и F, от естествен каучук

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ СТОМАНОБЕТОНОВ ПЪТЕН МОСТ НАД РЕКА ВЪРЛИЩИЦА

Доставка на еластомерни лагери тип C

 

Мост на река Марица, гр. Димитровград

Доставка на eластомерни лагери тип C

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 80

 

Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933

Доставка на еластомерни лагери тип B

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 80

 

Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 80

 

Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 127+805 и км 134+350 в междугарието Хан Аспарух – Нова Загора

Доставка на еластомерни лагери тип B и F

 

Пирсове 1, 2 и 3 на ПТ ,,Росенец”

Доставка на eластомерни лагери тип C

 

Път I-5 Стара Загора – Хасково

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 80

 

 АМ Марица, мост над река Йерусалимовска

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 80