Подпорни съоръжения с габиони

Язовир Пчела 1 – с. Пчела, общ. Елхово, обл. Ямбол

Ремонтно-възстановителни дейности чрез изграждане подпорни стени от 900 броя габиони и матраци, тип Galfan

Вид СМР: Доставка – 2020 г.

 

Язовир – с. Лещака, общ. Хисаря, обл. Пловдив

Ремонтно-възстановителни дейности чрез изграждане подпорни стени от 730 броя габиони и матраци, тип Galfan

Вид СМР: Доставка – 2020 г.

 

Язовир – с. Керезлъка, общ. Хисаря, обл. Пловдив

Ремонтно-възстановителни дейности чрез изграждане подпорни стени от 1930 броя габиони и матраци, тип Galfan

Вид СМР: Доставка – 2020 г.

 

Укрепване бреговете на река Пихла – с. Баня, общ. Разлог

чрез корекция на речното корито и изграждане на подпорни стени от 1600 броя габиони, тип Galfan.

Вид СМР: Доставка и монтаж – 2015 г.