Подпорни съоръжения с геоклетки

Газопровод „Балкански поток“
Укрепване чрез геоклетки с височини 10 см и 20 см
Вид СМР: Доставка – 2020 г.

Ремонтно-възстановителни дейности – язовир Винарско, общ.Бургас
Укрепване чрез геоклетки с височина 20 см
Вид СМР: Доставка – 2020 г.  

Ремонтно-възстановителни дейности в Асарел Медет, Панагюрище
Укрепване чрез геоклетки с височина 20 см
Вид СМР: Доставка – 2020 г.

Ремонтно-възстановителни дейности – язовир Келанджика, с. Димитровче, общ. Свиленград
Укрепване чрез геоклетки с височини 7,5 см, 10 см и 20 см
Вид СМР: Доставка – 2019 г. 

Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово,Иваново, Сливо поле и Тутракан
Укрепване чрез геоклетки с височина 10 см
Вид СМР: Доставка – 2015 г.  

Разширение на действащо депо за фосфогипс - неопасен отпадък от дейността на Агрополихим, гр. Девня - изграждане на клетки 3 и 4
Укрепване чрез геоклетки с височина 20 см
Вид СМР: Доставка и монтаж – 2019 г.  

Изграждане на регионално зепо в гр. Плевен към Регионалин център за управление на отпадъци - Плевен
Укрепване чрез геоклетки с височина 20 см
Вид СМР: Доставка и монтаж – 2014-2015 г.  

Регионално депо за неопасни отпадъци от Общините Ботевград, Правец и Етрополе
Укрепване чрез геоклетки с височина 15 см
Вид СМР: Доставка и монтаж – 2012 г.  

Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра
Укрепване чрез геоклетки с височина 20 см
Вид СМР: Доставка и монтаж – 2011 г.  

Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Гоце Делчев 
Укрепване чрез геоклетки с височина 20 см
Вид СМР: Доставка и монтаж – 2011 г.  

Биологична рекултивация на терени на територията на ТЕЦ Марица – Изток 1
Укрепване чрез геоклетки с височина 15 см
Вид СМР: Доставка и монтаж – 2010 г.