Клетки за съхранение на опасни промишлени суровини - Хан Аспарух АД, гр.Исперих

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали вкл. Геомембрана ПЕВП и Геотекстил.

Изпълнение: 2011 г.

Позиция: Изпълнител