Пътища в индустриална зона - Биовет АД, гр. Разград
Вид СМР: доставка и супервизия на асфалто-армиращ геокомпозит Бистекс 50 - 11350 кв.м. за Пътища в индустриална зона към БИОВЕТ АД, гр. Разград

Регионално депо за неопасни отпадъци от Общините Ботевград, Правец и Етрополе
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на Клетка 1, Ретензионен басейн и Събирателна шахта, вкл.Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Геоклетъчна система.

Депо за неопасни отпадъци в землището на с. Въглен
Вид СМР: Доставка и полагане на Геомембрана ПЕВП за изолационен екран по дъно и откоси.        

Депо за неопасни отпадъци Садината
Вид СМР: Доставка и полагане на Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП и Геотекстил за изолационен екран по дъно и откоси.