Пътища в индустриална зона - Биовет АД, гр. Разград

Вид СМР: доставка и супервизия на асфалто-армиращ геокомпозит Бистекс 50 - 11350 кв.м. за Пътища в индустриална зона към БИОВЕТ АД, гр. Разград

 

Регионално депо за неопасни отпадъци от Общините Ботевград, Правец и Етрополе

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на Клетка 1, Ретензионен басейн и Събирателна шахта, вкл.Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Геоклетъчна система.

 

Депо за неопасни отпадъци в землището на с. Въглен

Вид СМР: Доставка и полагане на Геомембрана ПЕВП за изолационен екран по дъно и откоси.

 

Депо за неопасни отпадъци Садината

Вид СМР: Доставка и полагане на Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП и
Геотекстил за изолационен екран по дъно и откоси.