Рекултивация на клетки 1 и 2 на Депо за пепелина и гипс в ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово

Вид СМР: Доставка и полагане на дренажен геокомпозит в горен изолационен екран.

Вкл. Дренажен геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил

Година на изпълнение: 2016

Позиция: Изпълнител