Изграждане на лагуни на животновъдни стопанства в гр. Луковит, с. Самуилово, с. Милковица, с. Драгаш

Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали за изолационен екран вкл: Геомембрана ПЕВП, Защитен нẻтъкан Геотекстил.

Изпълнение: 2011 г.

Позиция: Подизпълнител