Пътища в индустриална зона - Биовет АД, гр. Разград

Вид СМР: доставка и супервизия на асфалто-армиращ геокомпозит Бистекс 50 - 11350 кв.м. за Пътища в индустриална зона към БИОВЕТ АД, гр. Разград

Изпълнение: през Май 2012г.

Позиция: Доставчик