За нас

Гимекспорт АД сключи нов договор за биологична рекултивация

Системни решения

Гимекспорт АД участва в ремонта на изгорелия мост на АM Струма

Гимекспорт АД участва в ремонтни дейности на АМ Струма

Устойчиво управление на водите

Жилищен комплекс \"Герман апартментс\"

„ГИМЕКСПОРТ“ АД участва в изграждането на мостовите съоръжения от Софийски околовръстен път II-18

През м. Юли 2020 г. ГИМЕКСПОРТ успешно участва в изграждането на виадукти и мостово съоръжение