Депо за неопасни отпадъци към Завод за преработка на битови отпадъци с. Шишманци, Клетка 2