Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на общ. Гоце Делчев