Защо да изберете Гимекспорт

Ние имаме доказан опит в създаването на успешен бизнес, в изграждането на доверие във взаимоотношенията и в поддържането на високо ниво на обслужване, удовлетворение на потребностите и очакванията на клиентите.

Като изберете да работите с нас, ние обещаваме:

 1. Да бъдем ОТЗИВЧИВИ - ние сме съвременно мислещи и любезни.
 2. Да бъдем ПРОФЕСИОНАЛИСТИ - ще намерим адекватни решения на вашите въпроси.
 3. Да бъдем ИНОВАТИВНИ - ще ви информираме за последните новости в нашата индустрия.
 4. Да бъдем ПРОЗРАЧНИ - ще бъдем честни и директни в комуникацията с вас.
 5. Да бъдем НАДЕЖДНИ - ще изпълним обещанията си към вас.
 6. Да бъдем КОМУНИКАТИВНИ - лесно може да се свържете с нас.
 7. Да бъдем БЪРЗИ - ще отговорим на вашите запитвания навреме.

За нас, екипът на компанията, е много важно да разберем как се представяме в работата си с вас и винаги търсим обратна връзка да подобряваме качеството на услугите си.

 

За нас

През последните 25 години „ГИМЕКСПОРТ“ АД се специализира в изграждането на изолационни и защитни системи на сгради и съоръжения, вкл.:

 • Депа и други съоръжения за твърди битови, строителни, промишлени и опасни отпадъци
 • Подземни конструкции
 • Резервоари и басейни
 • Транспортни съоръжения (мостове и виадукти)
 • Хидро-технически съоръжения (канали и тръбопроводи)
 • Рехабилитация и удължаване на самолетни писти

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя към КСБ - I-ва , II-ра и IV-та група.

„ГИМЕКСПОРТ”АД е сертифицирано по три международни стандарта ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45000:2018 и поддържа Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд.

„ГИМЕКСПОРТ”АД разполага с най-съвременно оборудване, както и с лицензиран екип от опитни заварчици и супервайзери.

„ГИМЕКСПОРТ” АД е член на:

 • Българската Асоциация за Изолации в Строителството, удостоено със Знак за качество
 • Българската Асоциация по Водите
 • Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Булекопак"