• Дилатационни фуги за пътни съоръжения

SEM дилатационни фуги се произвеждат в съотвествие с международните изисквания и стандарти за високо качество. Качеството се контролира постоянно в оторизирана собствена лаборатория и лицензирани външни лаборатории.

Благодарение на перфектната им способност да абсорбират движения до 330 мм, SEM дилатационни фуги са предназначени за покриване на фуги и отвори на мостови съоръжения и пътни конструкции. Te работят при надлъжни, напречни и вертикални движения, които могат да възникнат при екплоатация. Високото качество на каучука и специаленият дизайн гарантират дългосрочна устойчивост срещу UV разграждане, озон, горива, масла и други химикали.

Свойства на SEM Дилатационни фуги:
   

  • Монтират се лесно чрез стоманени анкерни болтове.
  • Фугите са напълно водоустойчиви
  • Стоманените пластини в тялото на фугата са защитени от външни атмосферни влияния с кучуковото покрите
  • Всички метални елементи са обработени против корозия.
  • Намаляват шума и вибрациите и осигуряват добър комфорт на шофиране

 

Гимекспорт АД предлага на Българския пазар нови модулни фуги, проектирани с горещо валцоване профилирани пръти и интегрална форма.

дилатационни фуги  дилатационни фуги 
  

Дилатационните фуги Тип  HS-C, HS-Z  и HS-L са приложими при мостови съоръжения с дилатация по-малка от 80 мм.

За мостови съоръжения с дилатация от 80 мм до 1200 мм са подходящи дилатационните фуги Тип HMD, произведени

с гранична греда, средна греда, напречна греда и плъзгащ механизъм.

Профилите са изработени от специална  стомана S355 за мостове.

Якостта на опън на стоманата е по-голяма от 480 МРа и позволява огъване при не повече от 210 МРа.