• Дилатационни фуги за пътни съоръжения

Дилатационни фуги са проектирани да допускат надлъжни, вертикални и ротационни движения появили се в следствие на промяна на условията на околната среда, трафик и физични промени в структурата на вложените материали като пълзене и свиване. Прилагат се в мостови конструкции.

Фугите се разделят на еластомерни и метални.

Еластомерните дилатационни фуги (SEM) поемат разширение до 800мм, благодарение на висококачествен каучук и специален дизайн устойчив на масло, гориво, химикали и УВ радиация. Изборът на типа разширяваща фуга за конкретен проект обикновено се определя от максималната дилатация заложена в проекта.

Основни предимства на еластомерните фуги са:

 • Лесен монтаж чрез стоманени анкерни болтеве
 • Фугите са водоустойчиви
 • Стоманените пластини и монтажните анкери са специално обработени срещи корозия
 • Намаляват шума и вибрациите и осигуряват добър комфорт на шофиране

Дилатационни фуги тип SEM се произвеждат в съответствие с международните изисквания и стандарти за високо качество. Качеството се контролира постоянно в оторизирана лаборатория и лицензирани външни лаборатории. Основните компоненти като гума и метални елементи покриват изцяло физичните и механични изисквания.

 

 1. Преходна замазка на епоксидна основа
 2. Гайка
 3. Шайба
 4. Анкерен болт
 5. Химически Анкер
 6. Изравнителна замазка
 7. Гумена лента
 8. Уплътнител
 9. Дилатационна фуга тип SEM

 

 

Дилатационните фуги тип SEM SIS са разширителни фуги с високо разширение при сеизмично движение. Съставени са от два модула - един от стомана покрита с гума, наречен статичен елемент и втори модул от стоманена подсилена гума, наречен подвижен елемент, който поема движението, благодарение на специална си форма. Дилатациата, която може да поеме този тип фуга е от 400мм до 800мм. Статичният и подвижният елемент имат изключително висока износоустойчивост. Този тип фуги се използват предимно при мостовe, виадукти, които имат големи дилатационни отвори.

Фугите тип SEM – SIS са ново поколение от типа SEM, които са добра алтернатива за модулна дилатационна фуга с лесен монтаж, подмяна и ниска поддръжка.

 

Металните фуги тип AR -EH са модулни пътни и мостови фуги, проектирани с профилирани пръти оформени чрез горещо валцуване. Типове HS – C, HS-Z, HS – L са приложими в мостовите конструкции с разширение под 80мм. Тип HMD се състои от гранична, средна и напречна греда и плъзгащ механизъм с разширение 80мм – 1200мм.

Профилите са изработени от стомана S355 за специално за мостове. Якостта на опън на стоманата е не по – малка от 480 МРа и позволява огъване при не по - малко от 210 МРа.

Отличителни характеристики на тип HMD са носещата конструкция и системата за управление на преместванията. По този начин се осигурява както безопасно, така и равномерно преместване по време на натоварване.

 Тип C

 

Тип Z

Тип L