• Ютафол D90, D110, D140
Ютафол D90, D110, D140
Ютафол D90, D110, D140
Ютафол D90, D110, D140

Ютафол Д са многослойни фолиа, съставени от полиетиленов слой, армиран с мрежа, устойчива на скъсване. Произвеждат се стандартно прозрачни, но могат да бъдат също в жълт или черен цвят.

Микроотворите на фолиата Ютафол Д позволяват преминаването на пари и се използват предимно като пародифузионни подпокривни фолиа при вентилирани скатни покривни конструкции. Това позволява отвеждането на влагата от вътрешната страна на сградата навън и в същото време действа като надеждна преграда срещу проникнала под покривното покритие вода.

Фолиата Ютафол Д са високо устойчиви на скъсване поради своят армиращ слой.

Фолиата ЮТАФОЛ Д 90 СПЕЦИАЛЕН, ЮТАФОЛ Д 110 СПЕЦИАЛЕН и ЮТАФОЛ Д 140 СПЕЦИАЛЕН притежават много ниска степен на запалимост, което ги прави много подходящи за използване в изграждането на конструкции с високи пожароустойчиви изисквания.

Физични свойстваМетод на изпитванеЕдинична мяркаЮтафол 90Ютафол Д 110Ютафол Д 140
Ширина EN 1848-2 см 150 150 150
Дебелина EN 1849-2 мм мин. 0,17 мин. 0,22 мин. 0,25
Тегло EN 1849-2 Гр/м2 90 110 140
Якост на опън EN 12311-1 N/5см надл/напр. 220/200 230/200 230/200

Якост на опън при пробиване

с пирон

EN 12310-1

prEN 13859

N/20см надл/напр. 150/130 180/160 180/160
Водонепропускливост EN 20811 см (воден стълб) мин. 13 мин. 13 мин. 13
Паропропускливост

?SN 72 7031

гр/м2.ден мин. 15

мин. 22

мин. 28

Sd стойност

?SN 72 7031

EN ISO 12086

М 2,5 1,5 1,2
Горимост

EN 11925

DIN 4102

-

Стандартен F, В3

Специален В1

Стандартен F, В3

Специален В1

Стандартен F, В3

Специален В1
УВ защита

Вътрешен стандарт

месеци 4

4

4

Всички данни и информация са базирани на нашия опит и знание.Запазваме си правото да правим поправки в техническата информация, с цел подобряване качествата на продукта или изменения в производствения процес.

Форма на доставка

Ютафол Д90Ютафол Д110Ютафол Д140
Ширина 1,50 м 1,50 м 1,50 м
Дължина на ролката 50 м 50 м 50 м
Площ на ролката 75 м2 75 м2 75 м2
Тегло на ролката 7,5 кг 8,75 кг 11 кг
Опаковка 1 палет=60 ролки самостоятелно опаковани в полиетиленово фолио.
Етикетите могат да се закрепят на всяка ролка.

Съхранение

Рулата трябва да се съхраняват вертикално на чисти и равни повърхности далеч от слънчево лъчение.

Полагане

  • Подпокривното фолио ЮТАФОЛ Д се полага по стандартния метод за подпокривни покрития, т.е. разпънато върху покривните греди. Върху него се кове скарата, която е основа на столиците, а след това и самите столици. Разстоянието между столиците не трябва да надвишава 1,2м.
  • При полагане на топлоизолацията между гредите трябва да се осигури пространство за вентилация между подпокривното фолио и топлоизолацията на минимум 2 см. За добра циркулация на въздуха, трябва да бъдат предвидени отвори в зоната на стрехите и билата.
  • ЮТАФОЛ Д не трябва да се полага директно върху дървената покривна обшивка и да не бъде в директен контакт с топлоизолацията!