• Еластомерни лагери
Еластомерни лагери
Еластомерни лагери
Еластомерни лагери
Еластомерни лагери
Еластомерни лагери
Еластомерни лагери
Еластомерни лагери
Еластомерни лагери
Еластомерни лагери

Еластомерните лагери са изградени на слоеве от еластомер (синтетичен хлоропренов каучук (CR) или естествен каучук (NR)) и стоманени плочи. След вулканизация се образува химически наразривна връзка между отделните слоеве в резултат, на което лагерът става устойчив на различни усилия и натоварвания.

И в двата случая използваният каучук е изключително устойчив на стареене и атмосферни влияния, като озон и ултравиолетови лъчи.

Функция на еластомерните лагери е еластичната връзка за предаване на натоварването между строителните елементи, по начин позволяващ известна степен на движение на конструкцията. Те могат  да поемат, както хоризонтални движения във всяка посока, така и ротационни движения около всяка ос чрез еластична деформация.

Тип В - EN1337-3 (Тип 1 - DIN4141) Тип C - EN1337-3 (Тип 2 - DIN4141) Тип CR - EN1337-3 (Тип 5 - DIN4141) Тип B-C - EN1337-3 (Тип 1/2 - DIN4141)

 

Произвеждат се четири стандартни вида подсилени еластомерни лагери съгласно EN1337-3:
  

  • Тип В - еластомерни лагери, които са затворени от всички страни с каучук (NR / CR);
  • Тип C – еластомерни лагери с допълнително метални подложки от двете страни;
  • Тип C-R - еластомерните лагери са подобни на тип С, но плоските стоманени листове на горната и долната повърхност се заменят с шахматно разгарфени плочи.
  • Тип B / C –Това е комбинация от типове B и C, от едната страна с каучук (тип B), а другата с метални вложки (тип С).