• Бентонитови хидроизолации
Бентонитови хидроизолации
Бентонитови хидроизолации
Бентонитови хидроизолации
Бентонитови хидроизолации

Геосинтетични бентонитови хидроизолации (GCL), представляващи композитна иглонабита система от два слоя ПП геотекстили и естествен натриев бентонит, устойчива на напречни сили.

Произвеждат се в различни модификации в зависимост от спецификата на проекта и различни стандартни размери на рулата;
 
Приложение:
 • Изолация на основи и вертикални стени на сгради при високи подпочвени
 • води;
 • Инфраструктурни изолационни системи ( пътни и жп конструкции, летища);
 • Изолация на депа в комбинация с геомембрани ПЕВП;
 • Регенериране на замърсени почви;
 • Защита на подпочвени води и околна среда:
 • Водохранилища и резервоари;
 • Реки и канали (монтира се под вода);
 • Подземни съоръжения;
 • Язовирни стени;
 
Основни предимства:
 • Вертикален монтаж на бентонитовата мембрана в резултат на капсулирането на
 • бентонита между двата слоя геотекстил по специална технология;
 • Намаление на конструктивните разходи чрез заместване на слоеве уплътнена
 • глина;
 • Многоосовото разпределение на напреженията се осигурява от еднородната
 • якост на обелване;
 • Висока устойчивост на неравномерни слягания;
 • Процесът "Термично заключване" увеличава, както вътрешното сцепление,
 • така и повърхностния ъгъл на триене;
 • Предлагат се варианти със самозапечатващи зони на презастъпка;
 • Бърз и лесен начин на полагане;
 • Непрекъснат Качествен контрол;