Компостирането е превръщането на органичните отпадъци във висококачествен хумус. Чрез систематичен контрол тези отпадъци могат да бъдат върнати в земята, завършвайки природния цикъл и подобрявайки характеристиките на почвата, към която са добавени.

За постигането на тази цел трябва да се спазват строги мерки и да бъде осъществяван постоянен контрол. Това включва правилния избор на суровини, редовно обръщане на купчините и правилно ръководене на процеса на разлагане. 

Процесът на компостиране може да бъде разделен на два основни етапа – разлагане на отпадъците и образуване на компост. До средата на втората седмица се осъществява разлагането на отпадъците. По време на този етап температурата, в компостните редове, се покачва до 60° и отделянето на въглероден диоксид достига максималните си стойности. През втория етап температурата и отделянето на въглероден диоксид намаляват и след шестата седмица достигат минимални нива и компостът започва да зрее.

Покритията и мембраните благоприятстват за правилното протичане на процесите разлагане, зреене и съхранение на компост.

 

За да бъдат осъществени двата етапа и всички процеси в тях, трябва да се контролират основните  параметрите температура, нива на кислород, нива на CO2, рН стойност, сулфиди, нитрити, нитрати, и амоний. Благодарение на покритията и мембраните за компост всички параметри могат да бъдат поддържани в оптималните граници за постигане на висококачествен компост.

Покритията и мембраните за компост принадлежат към съвременните решения на технология за компостиране. Позволяват обмен на газове и предпазват от влага, поддържат компоста. Това позволява ефективно и икономично съхранение на зрял компост на открито. С тях загубите на хранителни вещества в компоста могат да бъдат минимизирани. 

 

Покрития за компостни редове

Покритията за компостни редове поддържат оптимални условия на влага. Не позволят валежите да попаднат в компоста и го предпазват от изсушаване от вятър и слънце.

Осигуряват подходяща аеробика за разлагане, необходимия обмен на газове и оптимални температури в отделните купове.

Покритията минимизират загубата на хранителните вещества. Сертифицирани са за екологично съвместим и рециклируем материал. Химически стабилни в киселинна и алкална среда (pH 2-13); биологично стабилни срещу микробно гниете (VOC); устойчиви на цикли от замръзване и размръзване; UV устойчиви на средно европейско слънцегреене до 3 години.

Покритията за компостни редове са изработени от полипропилен. Произвеждат се в стандартни размери на ролки 4/50м, 5/50м, 6/50м. Приблизително тегло на ролката 40, 50 и 60 кг. При необходимост от по – широки размери на рулото, две отделни рула могат да бъдат съединени фабрично.

 

Mембрани за компост

Мембраните за компост осигуряват оптимизиран контрол на процеса за производство на постоянен висококачествен компост и ефективен контрол на миризмите и емисиите.

Мембраните за компост представляват ефективна бариера за спори и микроби чрез редуциране на био-аерозолите с >99%, с което се осигуряват екологичните изисквания за намаляване на неприятни миризми, амоняк и прах, както в самата инсталация, така и в околната среда. Осигурява се рентабилен начин за спазване на приложимите законови разпоредби.

Мембраните за компост имат висока пропускателна способност на въздух и водни пари. Водоотблъскващата характеристика допринася за контрол над влагата по време на процеса гниене и минимизира причинените забавяния от влажно време. Предпазва продукта от изсъхване, преовлажняване и изсушаване. Мембраните са годни за многократна употреба с UV защита до 3 години на средно европейско слънцегреене. Ниско тегло, което позволява лесна употреба и инсталация.

Мембраните за компост се състоят от три слоя: вътрешен функционален слой от експандиран политетрафлуоретилен или друга ламинирана мембрана и външни слоеве – нетъкани UV стабилизирани геотекстили от полиестер или полипропилен.

Рулата се произвеждат в стандартни размери и в размери, съгласно проекта, с опция за подсилени ръбове, свързващи елементи, отвори за сонди и други специфични изисквания.

Покритията и мембраните за компост са ефективни, гъвкави, утвърдени и иновативни продукти за производството на висококачествен компост.

Полагат както ръчно, така и механизирано.