• Ютакон UB H140

ЮТАКОН УВ Н 140 е специално многопластово пароизолационно фолио, изградено от двуслойно платно полиолефин с добре адсорбиращ влагата нетъкан долен слой. Произвежда се стандартно в бял цвят.

ЮТАКОН УВ Н 140 се използва като подложка при всякакъв вид покриви, но е специално разработен за метални конструкции. В случай на теч от покрива, действа като сигурен непропусклив хидроизолационен слой. Благодарение на високите му пароизолационни свойства предпазва и долната част на покривното покритие от влага и внезапна кондензация, като по този начин се избягва ръждясването му. Високо адсорбиращия долен слой на ЮТАКОН УВ Н 140 абсорбира влагата и я вентилира извън покривната конструкция.

ЮТАКОН УВ Н 140 може да се използва само във вентилирани скатни покривни конструкции. Необходимо е да се предвидят поне 4 см. пространство за вентилация между подпокривното фолио и топлоизолацията.

Физични свойстваМетод на изпитванеЕдинична мяркаСредни резултати
Ширина EN 1848-2 см 150
Дебелина EN 1849-2 мм мин. 0,24
Тегло EN 1849-2 Гр/м2 140
Якост на опън EN 12311-1 N/5см надл/напр. 840 / 640
С пирон N/20см надл/напр. 250 / 250
Водонепропускливост EN 20811 см (воден стълб) 200
Стойност Sd

SN 72 7031 EN 12086

м

40

Горимост EN 11925 DIN 4102 - F, В3
УВ защита Вътрешен стандарт месеци

4

Всички данни и информация са базирани на нашия опит и знание.


Запазваме си правото да правим поправки в техническата информация, с цел подобряване качествата на продукта или изменения в производствения процес.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Ширина 1,50 м
Дължина на ролката 50 м
Площ на ролката 75 м2
Тегло на ролката 11 кг
Опаковка 1 палет=50 ролки самостоятелно опаковани в полиетиленово фолио. Етикетите могат да се закрепят на всяка ролка.

СЪХРАНЕНИЕ

Рулата трябва да се съхраняват вертикално на чисти и равни повърхности далече от слънчево лъчение.

ПОЛАГАНЕ

Подпокривното фолио ЮТАКОН УВ Н 140 се полага по стандартния метод за подпокривни покрития, т.е. разпънато върху покривните греди. Върху него се кове скарата, която е основа на столиците, а след това и самите столици. Разстоянието между столиците не трябва да надвишава 1,2м. Полагането трябва да се извърши с адсорбиращия нетъкан слой по посока на вътрешното пространство на сградата.

При полагане на топлоизолацията между гредите трябва да се осигури пространство за вентилация между подпокривното фолио и топлоизолацията на минимум 4 см. За добра циркулация на въздуха, трябва да бъдат предвидени отвори в зоната на стрехите и билата.

ЮТАКОН УВ Н 140 не бива да се полага на дървената покривна обшивка и не трябва да бъде в директен контакт с топлоизолацията!