• Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация
Геомрежи за армиране и стабилизация - Мултифункционален композитен продукт за армиране, разделяне и филтрация
МРЕЖИ ОТ ПЕС или ПЕ
Високо устойчиви пластмасови мрежи. При локален дренаж и при тежки натоварвания могат да се ламинират едностранно или двустрано с геотекстил.
ГЕОКОМПОЗИТ / мрежа с 1 или 2 слоя геотекстил/

Високо устойчив на опън геокомпозит от геотекстил и полимерна мрежа предназначен за усилване на почвата.

Обемни мрежи за контрол на ерозията от ПЕВП, които гарантират постоянна защита от ерозия, лесна за полгане с висока устойчивост на разрушаване. Могат да се използват на всички видове склонове и откоси.  Задържат изцяло почвите, като не позволяват отмиването им и спомага за израстване на растителност

Приложение:

  1. Терасирани участъци покрай, пътища, ЖП линии и др.;
  2. Брегове на реки, канали и напоителни системи;
  3. Стени на резервоари, езера и язовири;
  4. Затревяване на хълмове;
  5. Голф игрища, морави и около жилищни пространства.