• Геосинтетични и кокосови мрежи
Геосинтетични и кокосови мрежи
Геосинтетични и кокосови мрежи
Геосинтетични и кокосови мрежи
Геосинтетични и кокосови мрежи
Геосинтетични и кокосови мрежи

Триизмерните геосинтетичните мрежи за ерозионна защита се произвеждат от екструдирани ПП моновлакна. Изключително големият обем на структурата и високата порьозност създават предпоставки за задържане на влагата и благоприятствуват развитието на растителността, като по този начин укрепват най-горния почвен слой  от (1 / 2 см) и предотвратяват повърхностната ерозия. Предлагат се с дебелини от 10 до 20 мм.

Структурата се запълва с несвързани почви, предимно хумус.

Подходящи са за:

  1. Укрепване на откоси в депа за отпадъци; 
  2. Крайпътни насипи; 
  3. Брегозащита;
  4. Корекции на реки и др.

Основна функция – Предпазване от повърхностна ерозия;

Продуктите за ерозионна защита от естествени материали се произвеждат от биоразградима мрежа съставена от  100% кокосови влакна. Кокосовите мрежи/рогозки/ задържат на влагата, поддържат развитието на растителността и по този начин предотвратяват повърхностната ерозия, и оптимизират микроклимата.

Рогозките се прилагат с несвързани почви, предимно хумус.

Подходящи са за:

  1. Укрепване на откоси в депа за отпадъци;
  2. Крайпътни насипи;
  3. Брегозащита;
  4. Корекции на реки и др.

Основни функции:

  • Предпазване от повърхностна ерозия;
  • Опазване на природната среда;