• Геоклетки
Геоклетки
Геоклетки
Геоклетки
Геоклетки
Геоклетки
Геоклетки
Геоклетки

Перфорираните геоклетки представляват многокомпонентна система, включваща отделни секции, произведени от перфорирани ленти ПЕВП, съединени чрез заварка и които в разпънато състояние образуват ромбоидна форма.

Начинът на закрепване на геоклетъчната състема и вида на свързващите елементи се определят от спецификата на терена.

В зависимост от конкретните изисквания на проекта клетките се произвеждат с различни геометрични размери и височина.

Перфорацията допринася, както за по-доброто отвеждане на водата, така и за по-високата устойчивост на системата.Клетките се запълват с подходящ инертен материал или хумус.

Подходящи са за:

  • Стабилизация на земната повърхност – пътища, паркинги и др. Укрепване на откоси и защита от ерозия;
  • Защита на изолационния пакет по скатовете на депа за отпадъци;
  • Основни функции на геоклетките - Армиране, Дренаж, Филтрация.