• Еластосол

Еластосол представлява защитен полимерен битумен разтвор с еластични свойства.

Притежава добри характеристики на сцепление, покриваемост и устойчивост на вода, неблагоприятни атмосферни влияния и не изветрява. Предпазва повърхностите от влага и агресивни вредители. Прилага се в комбинация с течно стъкло за изолация на бани и тоалетни.

Приложение: широкоспектърна защита върху бетонни или метални повърхности, преградни стени на мазета, парници и други.

СвойстваЕд. мяркаСтандартСтойности
Летливост % TS 103, TS 122 До 225?С - 35% Мin
До 380?С - 65% Max
Вискозитет Сек. TS 103, TS 117 25 - 150
Проникване dмм TS 103, TS 118 20 - 50
Разтворимост в
трихлороетилен
% TS 103, TS 125 99 % Мin
Съдържание на вода % TS 103 0
Плътност Гр/см2 TS 103 0,92-0,98
Запалимост °С TS 132 Макс.80