• APP Mодифициран битум Пластобит

Пластобитът е хидро-изолационен материал, армиран със стъклен воал (за тип CP) или с нетъкана мрежа от непрекъснати полиестерни нишки (за тип PP), покрит с еластичен битум, модифициран с термопластичен материал тип APP, защитен отдолу и отгоре с тънък слой полиетилен.Полага се с горелка или горещ битум.

Има разновидности с покритие от дребни фракции на шисти в натурални цветове и оцветени в бяло, червено и зелено.

Този продукт е с висока еластичност и адхезия и има широко приложение като хидроизолационен материал за всички климатични условия.

Технически характеристики

Хидроизолацията „PP 4000 V” за мостове и пътни съоражения от серията Пластобит представлява материал, който е специално разработен според изискванията към такива скъпоструващи съоражения с големи по стойност и интензивност динамични натоварвания.

Притежава отлични якостни, деформационни и изолационни характеристики, като точка на омекване, якост на опън, относително удължение, дименсионална стабилност и др. Долната повърхност на хидроизолационната мембрана е с полиетиленов филм, а горната – с нанесен в заводски условия фин пясък, с цел увеличаване на адхезията с асфалтово покритие на пътната настилка.

Мостовата хидроизолация от серията Пластобит може да бъде произведена с различна дебелина и тегло според конкретното задание.

Кодово наименование на изделието РР 4000 V
Вид и тегло на армиращият елемент Полиест. нишки
Дебелина (мин) мм TS EN 1849-1 4
Eд.Тегло kг/м2 TS EN 1849-1 4.5
Проникване дмм TS 118/EN 1426 20-35
Топлоустойчивост °С TS 11 758-1 ? 120
Точка на омекване °С TS 120/ EN 1427 148
Огъваемост при отрицателни температури °С TS EN 1109 -10
Якост на опън Надл/Напр. N/5cm TS 1908 1100/900
Относително удължение Надл/Напр. % TS 1908 40/40
Статично пречупване - TS EN 12 730 L4
Якост на скъсване N TS EN 12 310/1 240/240
Водонепроницаемост - TS prEN 1928 Да
Стабилност на размерите /по дължина/ % TS EN 1107-1 < 0.6
Горен покривен слой - TS 11 758-1 ПЕ Филм
Долен покривен слой - TS 11 758-1 ПЕ Филм
Дължина на едно руло м x м TS 11 758-1 1x10
Тегло на едно руло TS 11 758-1 44

Начин на апликация

 1. Изисквания към повърхността

  Повърхността на железобетонната конструкцията трябва да бъде чиста и суха. Не следва да има никакви пукнатини, прах или други чужди предмети.

 2. Грундиране

  За да се осигури добра адхезия между основата и Пластобит РР 4000V е необходимо върху повърхността да се нанесе грунд. Грундът е битумна емулсия "Битумер" или разтвор "Битусол" при разходна норма мин. 0,3 кг/м?. Грундът се нанася с четка 6 часа преди апликацията на битумната мембрана.

 3. Полагане на Пластобит РР 4000V

  Ролките се развиват в посока, успоредна на трафика на движение.

  Необходимата презастъпка, обозначена на ролките, е 10 см напречно и 15 см надлъжно.

  Мембраната се залепва от страната на полиетиленовия слой с газопламъчна горелка.

 4. Защита на Пластобит РР4000V

  Не е необходимо да се предприемат мерки за допълнителна защита на изолационната битумна мембрана преди полагането на асфалтобетона. Асфалтобетонът се полага директно върху мембраната.

  Ограничения за експлоатация:

  • движението на хора и транспортни средства се позволява след темпериране на мембраната, която при средна температура 18оС продължава около 1 час;
  • не се допуска извършване на маневри на място, рязко тръгване и спиране на транспортни средства и строителна механизация.