• Мрежа от ПЕВП и дренажен геокомпозит с 1 и 2 слоя геотекстил
Мрежа от ПЕВП и дренажен геокомпозит с 1 и 2 слоя геотекстил
Дренацни продукти от ПП
Дренацни продукти от ПЕВП

Дренажните геокомпозити от ПЕВП представляват комбинация от  геомрежа от екструдиран ПЕВП и филтър от нетъкан геотекстил, едностранно или двустранно. Произвеждат се с дебелини от 5 до 10 мм. Характеризират се с ниска степен на деформация, повишена устойчивост на натиск и висок дренажен капацитет, и затова се използват във всички случаи, където има изискване за висока степен на изтичане на водния поток в равнината. Притежават отлична химическа и биологична устойчивост. Абсолютно безопасни за околната среда.

Подходящи са за:

  • Дренажни системи при изграждането на депа за отпадъци, резервоари и канали;
  • Площен дренаж в транспортната инфраструктура;
  • Дренаж на спортни игрища и стадиони;
    стръмни откоси;
  • Зад подпорни стени;
  • Тунели и подземни конструкции;
  • Основи на мостове и виадукти;

Основни функции - Дренаж; Филтрация;