Доставка на фуги и лагери 2011-2013

София, бул. Цариградско шосе, надлез над бул. Копенхаген

Вид СМР: доставка на дилатационни фуги открит тип SEM 70

Изпълнение: 2013 г.

 

Път I-5 Кърджали – Подкова, ГКПП „Маказа“, етап II - 6 броя мостови съоръжения

Вид СМР: доставка на еластомерни лагери – тип В

                 доставка на дилатационни фуги открит тип SEM 50 и SEM 80

Изпълнение: 2013 г.

 

АМ Тракия Лот 3, участък: Нова Загора - Ямбол

Вид СМР: доставка на еластомерни лагери – тип В

Изпълнение: 2011 г.

 

АМ Тракия Лот 5, участък: Карнобат - Бургас – 27 броя мостови съоръжения

Вид СМР: доставка на еластомерни лагери – тип В

Изпълнение: 2003 г.