Доставка на фуги и лагери 2011-2013

София, бул. Цариградско шосе, надлез над бул. Копенхаген
Вид СМР: доставка на дилатационни фуги открит тип SEM 70
Изпълнение: 2013 г. 

Път I-5 Кърджали – Подкова, ГКПП „Маказа“, етап II - 6 броя мостови съоръжения
Вид СМР: доставка на еластомерни лагери – тип В; доставка на дилатационни фуги открит тип SEM 50 и SEM 80
Изпълнение: 2013 г. 

АМ Тракия Лот 3, участък: Нова Загора - Ямбол
Вид СМР: доставка на еластомерни лагери – тип В
Изпълнение: 2011 г.

АМ Тракия Лот 5, участък: Карнобат - Бургас – 27 броя мостови съоръжения
Вид СМР: доставка на еластомерни лагери – тип В
Изпълнение: 2003 г.