Доставка на фуги и лагери 2022

АМ Хемус виадукт при км 33+910 – дясно платно

Доставка на еластомерни лагери тип В и F

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HMD160

 

АМ Хемус виадукт при км 34+220 – дясно платно

Доставка на еластомерни лагери тип В, D и F

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 100 

 

Съоръжение при км 14+383, обект Модернизация на път I-8 "Калотина - СОП"             от км 7+400 до км 15+500

Доставка на еластомерни лагери тип F

 

Път II-18, Софийски Околовръстен Път, Естакада на ул. Бистришко шосе

Доставка на дилатационни фуги открит тип AR-EX HS 80

 

Пътен надлез с. Черноград и пътен надлез с. Тополица

Доставка на еластомерни лагери тип В и F

 

Път III-559

Доставка на еластомерни лагери тип В

 

Транспортен мост над река “Голяма река“, гр. Мадан

Доставка на еластомерни лагери тип В

 

Мост над р.Черна, гр. Смолян

Доставка на еластомерни лагери тип В

 

ПСОВ – гр. Сливен

Доставка на еластомерни лагери тип В