Изграждане на торохранилища в животновъдни стопанства
Обект:     Изграждане на торохранилища в животновъдни стопанства– гр. Карнобат, с. Слаковци, с. Смирненски, с. Спасово, с. Бъзовец, с. Разград, с. Долна Липница, с. Морава, с. Трем,с. Горна Митрополия, с. Балабанско, с.Пищигово, с. Николаево;
Вид СМР: Доставка и полагане на геосинтетични материали за изолационен екран вкл: Геомембрана ПЕВП, Защитен нẻтъкан Геотекстил         

Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасковo, Димитровград
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото
вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защтен нетъкан геотекстил

Изграждане на регионално депо в гр. Плевен към Регионален център за управление на отпадъците
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.
вкл.: Геомембрани ПЕВП, Защѝтен нетъкан геотекстил ПП, Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил, Геоклетъчна система;

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.
вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП и Защтен нетъкан геотекстил ПП; 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за долен изолационен екран на Клетка 1.
Доставка и полагане на материали за изолационен екран на Резервоар за инфилтрат.
Доставка и полагане на материали за горен изолационен екран на Старо сметище
вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защтен нетъкан геотекстил ПП и Дренажен Геокомпозит ПЕВП с един слой геотекстил;

Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Симеоновград
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за горен изолационен екран на депото.
вкл.: Бентонитова хидроизолация, Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил; 

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда
Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на депото.
вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защитен нетъкан геотекстил ПП, Дренажен Геокомпозит ПЕВП с два слоя геотекстил, Габиони;