АМ Струма ЛОТ2, Участък „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483,52

Вид СМР: доставка на еластомерни лагери на всички мостови съоръжения за ЛОТ2 и доставка и монтаж на мрежа за ерозионен контрол при Тунел 1 и Тунел 2 на “АМ Струма ЛОТ2, Участък „Дупница – Благоевград“

Изпълнение: 2014г.- 2015г.

Позиция: Подизпълнител