ПСОВ на територията на Загорка АД

Вид СМР: Доставка и полагане на материали

Вкл. Геомембрана ПЕПВ, битумна хидроизолация, битумен грунд и дренажна мембрана

ПСОВ на територията на Загорка АД 2016

ПСОВ на територията на Загорка АД Подизпълнител