Площадка за отпадъци гр. Раднево

Вид СМР: Доставка и полагане на материали

Вкл. Геомембрана ПЕВП и Защитен нетъкан геотекстил ПП

Година на изпълнение: 2016

Позиция: Подизпълнител