Обект Пирин голф клуб

Изграждане на изолационен екран от геомембрана ПЕВП на изкуствени езера

Изпълнение: 2011 г.