Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за долен изолационен екран на Клетка 1.
Доставка и полагане на материали за изолационен екран на Резервоар за инфилтрат.
Доставка и полагане на материали за горен изолационен екран на Старо сметище
вкл.: Бентонитова хидроизолация, Геомембрани ПЕВП, Защтен нетъкан геотекстил ПП и Дренажен Геокомпозит ПЕВП с един слой геотекстил;

Изпълнение: 2014 – 2015 г.

Позиция: Подизпълнител