Реконструкция и изграждане на езеро за ПП нужди, сухо езеро и плантация на Англо-Американси Колеж

Вид СМР:
„ГИМЕКСПОРТ” АД извърши доставка и СМР по изграждане на езеро за ПП нужди, сухо езеро и плантация  към Англо-Американси Колеж – гр. София

Изпълнение: от 07.07.2012г. до 03.08.2012 г.

Позиция: Изпълнител