Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на общ. Гоце Делчев

Вид СМР: Доставка и полагане на материали за изолационен екран по дъно и откоси на Клетка 2, Ретензионен басейн и Събирателна шахта, вкл.Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геотекстил и Геоклетъчна система. Полагане на речна баластра по откоси на Клетка 2

Изпълнение: 2010 - 2011 г.

Позиция: Член на Консорциум „Гоце Делчев“