Депо за неопасни отпадъци в землището на с. Въглен

Вид СМР: Доставка и полагане на Геомембрана ПЕВП за изолационен екран по дъно и откоси.

Изпълнение: 2012 г.

Позиция: Подизпълнител