Продължение на десен Перловски колектор – ЕТАП III – гр. София

Вид СМР: доставка и супервизия на асфалто-армиращ геокомпозит на бул. Петко Ю. Тодоров , гр. София

Изпълнение: от 04.05.2011г. до 03.10.2011г.

Позиция: Доставчик