Рибно стопанство село Мирянци
Вид СМР: Доставка и полагане на материали
Вкл. Геомембрана ПЕВП и Защитен нетъкан геотекстил ПП
Година на изпълнение: 2016
Позиция: Изпълнител

Водоем с. Васково
Вид СМР: Доставка и полагане на материали
Вкл. Геомембрана ПЕВП
Година на изпълнение: 2016
Позиция: Изпълнител

ПСОВ на територията на Загорка АД
Вид СМР: Доставка и полагане на материали
Вкл. Геомембрана ПЕПВ, битумна хидроизолация, битумен грунд и дренажна мембрана
ПСОВ на територията на Загорка АД 2016
ПСОВ на територията на Загорка АД Подизпълнител 

Обект Пирин голф клуб
Изграждане на изолационен екран от геомембрана ПЕВП на изкуствени езера
Изпълнение: 2011 г.

Обект Бъндеришка поляна
Високо планинско езеро за допълнителна вода за изкуствен сняг на 1620м надморска височина – изграждане на изолационен екран от геомембрана ПЕВП.
Изпълнение: 2003 г. 

Водоем с. Добродан, общ. Троян
Вид СМР: доставка и СМР по изграждане на геомембрана към водоем за поливане –с. Дорбодан, общ. Троян
Изпълнение: Ноември 2012г.
Позиция:  Изпълнител

Реконструкция и изграждане на езеро за ПП нужди, сухо езеро и плантация на Англо-Американси Колеж
Вид СМР: „ГИМЕКСПОРТ” АД извърши доставка и СМР по изграждане на езеро за ПП нужди, сухо езеро и плантация  към Англо-Американси Колеж – гр. София
Изпълнение: от 07.07.2012г. до 03.08.2012 г.
Позиция: Изпълнител