Метростанция 10 от Трета Метролиния, гр.София
Вид СМР: доставка и монтаж на битумна хидроизолация 4мм и защитен нетъкан геотекстил на метростанция 10, подобект от Трета Метролиния.
Изпълнение: 2016г.-2017г. 

Летище Граф Игнатиево - Реконструкция на писти за излитане/кацане и удължение на пътеки за рулиране
Вид СМР:  Доставка и супервизия на 155 000 м2високоякостни геокомпозити със стъклени и с полиестерни нишки
Изпълнение: 2012 г. 

Продължение на десен Перловски колектор – ЕТАП III – бул. Петко Ю. Тодоров, гр. София
Вид СМР: доставка и супервизия на асфалто-армиращ геокомпозит под износоустойчивия слой асфалт.
Изпълнение: от 04.05.2011г. до 03.10.2011г.