Съоръжение за депониране на отпадъци на Ей И Ес Марица-Изток 1

Клетка 3 - 23 дка 

Вид СМР: Монтаж на доставен от Гимекспорт дренажен геокомпозит.

 

Техническа и биологична рекултивация на Клетка 3 от Регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I Eтап - 23 дка

Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали

Вкл, Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП,

Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води 

 

Депо за опасни отпадъци към инсталация за изгаряне на отпадъци в гр. Пещера - 15 дка

Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Геоклетки,

Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води 

 

Дeпo за неопасни отпадъци с. Шишманци, Община Раковски – Клетка 3 – 42 дка

Вид СМР: Доставка и монтаж на геосинтетични материали

Вкл. Бентонитова хидроизолация, Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил ПП, Геоклетки,

Дренажен геокомпозит за газов дренаж и дренаж за дъждовни води

 

Лагуна в с. Вълчин, общ. Сунгурларе, обл. Бургас

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил ПП

 

Лагуна в с. Ситово, обл. Силистра

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Геомембрана ПЕВП, Защитен геотекстил ПП 

 

Съоръжение за депониране на отпадъци на Ей И Ес Марица-Изток 1

Клетка 3 - 39 дка 

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Нетъкани Геотекстил ПП 

 

Съоръжение за депониране на отпадъци на Ей И Ес Марица-Изток 1

Клетка 4 - 23 000 м3 

Вид СМР: Доставка на промита речна баластра за дренаж.

 

 

ТЕЦ на Ей И Ес -3С Марица-Изток 1

Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали

Вкл. Геомембрана ПЕВП