Регионално депо за неопасни отпадъци от Общините Ботевград, Правец и Етрополе