print | close

Съоръжение за отпадъци на ЕйИЕс Марица-Изток 1


Вид СМР: Доставка на геосинтетични материали за долен изолационен екран

Вкл. Геомембрани ПЕВП

close